Odnawialne źródła czystej energii w gminie Goraj

Kalkulator

Energia/moc - Dla wybranego układu

Energia pozyskana z instalacji solarnej

Energia zużyta przez pompę kolektorów

Energia/moc - Dla całego projektu

Energia pozyskana ze wszystkich instalacji w gminie

Energia zużyta przez wszystkie instalacje w gminie

Pompa kolektorowa

Pompa cyrkulacyjna

Grzałka elektryczna

Przepływ
T1
T2
T4

Pompa kolektorowa

Pompa cyrkulacyjna

Grzałka elektryczna

Przepływ
T1
T2
T4

Pompa kolektorowa

Pompa cyrkulacyjna

Grzałka elektryczna

Przepływ
T1
T2
T4

Pompa kolektorowa

Pompa cyrkulacyjna

Grzałka elektryczna

Przepływ
T1
T2
T4